Plemena koček

 

První plemena koček vznikla již před staletími v Asii. Odhaduje se, že na světě existuje téměř 100 různých plemen a variet kočky domácí. Jsou to vlastně kočky s rodokmenem (říkáme jim ušlechtilé kočky) neboli šlechtici s modrou krví. Zvířata, která náležejí k jednomu konkrétnímu plemeni se liší určitými tělesnými znaky od plemen ostatních. Soubor plemenných znaků není žádné dogma, nýbrž se neustále vyvíjí. Plemena jsou označována písemnými a číselnými kódy. Všechna plemena jsou dále rozdělena do čtyř kategorií:

I. kočky perské a exotické,

II. polodlouhosrsté kočky,

III. krátkosrsté kočky (do této patří habešanky) a

IV. siamské a orientální kočky.

 

V těchto kategoriích soutěží kočky na výstavách.