Obsahuje tyto podrubriky:

Habešská kočka (ABY - Abyssinian, portrét plemene)

Historie kočky (všeobecně, hlubší nahlédnutí do historie vzniku kočky a její domestikace)

Rozdělení a popis (rozdělení plemen koček do kategorií; charakter a temperament habešanky; typ a variety habešanek) 

Standard FIFe (detailní popis standardu dle FIFe, chyby a bodová škála)

Co o ABY píší jinde (převzaté články z jiných webů, vč. odkazu na zdroj)